Por nes contatè

Museum de Sciënzes Naturales de Südtirol
Bindergasse 1
39100 Balsan (Italy)
Tel. +39 0471 41 29 60 (direziun)
Tel. +39 0471 41 29 64 (cassa)
Tel. +39 0471 41 29 75 (prenotaziuns), E-Mail: reservation@naturmuseum.it
Fax +039 0471 41 29 79
E-Mail: info@naturmuseum.it

Numer dla cuta: 94085430216
Partida CVA: 02383790215 (por foradecà: IT 02383790215)

Por la lista dles colauradësses y colauradus clichede chilò.

Feedback

Modulo de contat
Numer de control antispam: 1046155510
I à lit les normes söla proteziun dles dates personales y detlarëii ch’i sun a öna cun chëstes. *

Informativa söla sconanza dles dates personales do la lege numer 169 dl 30.06.2003
Le proprietar dles dates personales é la corporaziun di Museums provinziai de Südtirol. L responsabl por l’elaboraziun dles dates é le diretur dl Museum de Sciёnzes Naturales de Südtirol.

Les dates personales mёss gní metüdes a desposiziun por portè a fin i compic aministratifs.  Sce les dates ne vёgn nia metüdes a desposiziun, ne pò chisc compic nia gnì portà a fin. Le proponёnt/la proponёnta  po tó vijiun te sües dates personales y avёi estrac o informaziuns do le articul 7-10 dla lege 196/2003. Al/Ara po ince ghirè che les dates vёgnes atualisades, trates fora, anonimisades o sarades, sce la lege le conzed.

Al é meso adoré nosc sorvisc ince te na forma anonima, zënza nes surandè Ostes dates personales. A chësta moda bástel madër inserì la misciun e-mail y adoré ti atri ciamps obligators pseudonims. I Ves inviun a lí nostes desposiziuns por ciche reverda la privacy cun informaziuns revardëntes l'abinada, l'elauraziun y l'adoranza de Ostes dates: Iö à lit les desposiziuns revardëntes la sconanza dles dates personales y iö sun a öna.